Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

Koolituse aeg
16.04-18.04.2018
Koolituse hind
260 €
Asukoht
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Sissejuhatus:
• Lintide süsteem
• Oma nupurea loomine, lisatavad korraldused

Andmete importimine:
• Andmete importimise ja eksportimise vahendid
- Exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, internetist
- imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites
- mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse

Kujundamine ja vormingud:
• pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest
• kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites
• numbri, protsendi ja tekstivormingud
• andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad)
• kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid)

Kleepimine ja andmete märgistamine:
• Paste Special kasutamine andmete paigutamisel

Töötamine tabeliga:
• veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine
• ridade külmutamine
• linkimine
• ridade ja veergude jaotamine

Funktsioonid ja arvutused:
• Erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires:
- Andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount)
- Arvutamine muutuva piirkonnaga (kasvava või kahaneva tabeliga) (Offset funktsioon)
- Loendus (Count, CountA, CountIF)
- Ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown)
- Tingimusfunktsioonid (If, SumIF)
- Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR)
- Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt)
- Kuupäevafunktsioonide kasutamine
- Nimeliste piirkondade kasutamine

Lahendajad ja analüüsivahendid:
- Eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse
- Stsenaariumid
- sorteerimine
- filtreerimine, tingimustega filtrid
- vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest
- vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal
- andmete otsimine, parandamine ja lisamine
- risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine
- mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine)
- valemite auditeerimine ja jälitamine

Piirangute seadmine:
- sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang

Ühine koostöö:
• Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine
• Tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu

Diagramm:
• Diagrammi koostamine ja täiendamine
- mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine
- töö diagrammi skaalaga

Printimine:
• Erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
• Prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused)

Lektorid

Mari Käis, Heidi Sild

Koolituse ajakava

10:00-14:00

Sihtgrupp

Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks

Registreeru koolitusele