Avaleht / E-õpe / SQL e-koolitus algajatele

SQL e-koolitus algajatele

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
119 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
LT Koolitused

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kursuse läbinu:
*loob, muudab ja kustutab andmebaase, tabeleid ja vaateid;
*kirjutab SQL päringuid, ühendab tabeleid ning järjestab, agregeerib ja filtreerib saadud andmeid;
*kasutab funktsioone ning väärtus- ja tingimusavaldisi.

Koolituse info:
*E-kursus õppekeskkonnas Moodle
*Maht 20 tundi
*10 õppemoodulit
*9 abistavat videot
*10 valikvariantidega testi, kokku 110 küsimust
*31 automaatkontrolliga SQL ülesannet
*Juhendmaterjalid on koostatud Windowsi põhjal, kuid kursus läbitav ka Maciga.
*Eduka lõpetamise puhul digitaalne tunnistus

Lektorid

e-õpe

Koolituse ajakava

1. Sissejuhatus andmebaasidesse ning SQL päringukeelde
2. Andmebaasi loomine ja kustutamine ning andmetüübid (DATABASE, CREATE, DROP, CHAR, DECIMAL, INT, DATE)
3. Tabelite loomine, muutmine ja kustutamine ning andmete sisestamine (USE, IDENTITY, TABLE, INSERT, PRIMARY KEY, UPDATE, DELETE, DROP)
4. Andmete pärimine, järjestamine ja filtreerimine (SELECT, FROM, ORDER BY, WHERE, BETWEEN, AND, OR, LIKE, IN, IS NULL)
5. Aliased ja väärtusavaldised ning andmete teisendamine (AS, CAST, CONVERT)
6. Andmete agregeerimine (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING)
7. Tabelite sidumine (JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN)
8. Tingimusavaldiste koostamine (CASE WHEN, THEN, ELSE, END)
9. Vaadete loomine, muutmine ja kustutamine (VIEW, ALTER, DROP)
10. Kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. Edukaks läbimiseks on vajalik sooritada lõputest ning lõputöö 3 ülesannet.

Sihtgrupp

Inimesed, kes oma töös puutuvad kokku andmete ja andmebaasidega. Analüütikud, kontrollerid, projektijuhid, arendajad jt.

Registreeru koolitusele