Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Soodushind! Tartus! 05.10.2021 algab Juhtimisarvestuse kursus

Soodushind! Tartus! 05.10.2021 algab Juhtimisarvestuse kursus

Koolituse aeg
05.10-24.10.2021
Koolituse hind
287 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium), Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 13. november 2021 Eesti erinevates paikades. 

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.


Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
2. Koondeelarve koostamine.
3. Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
4. Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
5. Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
6. Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
7. Toodete omahinna kalkuleerimine.
8. Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
9. Investeeringute eelarvestamine.
10. Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Koolituse läbinu:

1. teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
2. oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
3. teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 05.10.2021– 24.10.2021.

Kuupäevadel: 06.10.2021, 11.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021 ja 20.10.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäeval 30.10.2021 toimub õppetöö kell 10.00-15.30.

Koolituse maht: kokku 52 akadeemilist tundi (40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele