Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Soodushind! Tallinnas! 30.09.2021 ja 05.10.2021 -Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana

Soodushind! Tallinnas! 30.09.2021 ja 05.10.2021 -Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana

Koolituse aeg
30.09-05.10.2021
Koolituse hind
227 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU!

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Kui sa soovid teada:

1. Kus ja millele ettevõtte raha kulub ning milliste toodete tootmisest või teenuste pakkumisest ettevõtte teenib kasumit või kahjumit?
2. Toote tegelikku omahinda, et määrata sellele õige müügihind või võtta raamatupidamises varuna arvele?


MIKS KULUARVESTUS ON OLULINE?

Kuluarvestus on oluline nii möödunud perioodide tulemuste mõõtmisel (tootmisettevõtete jaoks on tootmisomahinna arvutus vajalik näiteks varu soetusmaksumuses kajastamisel) kui ka kavandatavate perioodide tegevusmahtudest tulenevate tulude, kulude ja tegevustulemuse prognoosimisel (eelarvestamisel).

Koolituspäev keskendub kuluarvestuse põhimõistetele ja tehnikatele, mis: 1) võimaldavad kindlaks teha toote või teenusega seotud kulud ning välja arvutada toote või teenuse omahind ning 2) võimaldavad kindlaks teha tegevusmahust sõltuvad ja mittesõltuvad kulud ning hinnata ettevõtte tulemuslikkust mistahes tegevusmahu korral ning leida ettevõtte tasuvuslävi.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse läbinutel isikutel on teoreetilised baasteadmised ning praktilised oskused äriettevõtte juhtimisotsuste toetamiseks läbi majandus­arvestuse andmete tõlgendamise ja analüüsimise. Saadud teadmised ja oskused panevad aluse suutlikkusele iseseisvalt koostada ja koordineerida äriettevõtte prognooside ja eelarvete koostamist.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Kulude liigitamine juhtimisotsuste tegemise seisukohalt;
2. Kulude liigitamine kuluarvestuse teostamise seisukohalt;
3. Kuluarvestuse mõistete baas: kulukohad, kulukandjad/kuluobjektid, kulukäiturid;
4. Täiskuluarvestuse (absorption costing) kasutamine omahinnaarvutustes;
5. Muutuvkulu- ehk osakuluarvestuse (variable costing) kasutamine tasuvuspunkti arvutuses;
6. Kulu-maht-kasum (KMK) analüüsid muutuvates oludes juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
7. Kuluarvestuse meetodite kasutamine prognoosimise ja eelarvestamise protsessis.

Koolituse läbinu:

1. teab ja oskab eristada peamisi kuluarvestuse seisukohalt olulisi kululiike (otse- ja kaudkulud, püsi- ja muutuvkulud)
2. oskab arvutada kulusid toodetele, protsessidele ning üksikute tellimustele (omahinna arvutamine);
3. oskab arvutada ettevõtte tasuvuspunkti (jääktulu arvutus),
4. oskab arvutada tegevusmahu ja kulude muutumisest tulenevaid muutusi ettevõtte tulemusele (tulemuste prognoos muutuvas keskkonnas);
5. oskab saadud teadmisi kasutada juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (hinnakujundus, pakkumistele vastamine)

Koolitus on sülearvutipõhine.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 30.09.2021 kell 10.00-17.15 ja 05.10.2021 kell 18.00-20.45.

Sihtgrupp

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes tunnevad huvi ja vajadust lisaks ettevõtte finantsarvestuse (raamatupidamise) korraldamisele finantsandmeid ka juhtimisotsuste vastuvõtmise abistamiseks kasutada. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud finantsarvestuse (raamatupidamise) teadmised. Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, eelarvestajad, ökonomistid, ettevõtete erinevate tasemete juhid: projekti-, protsessi-, osakonna- ja tootejuhid jne.

Registreeru koolitusele