Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Soodushind! Tallinnas! 26.03.2024 algab Juhtimisarvestuse kursus

Soodushind! Tallinnas! 26.03.2024 algab Juhtimisarvestuse kursus

Koolituse aeg
26.03-30.04.2024
Koolituse hind
292 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus!

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks.

Raamatupidajate kevadised kutseeksamid toimuvad 11. mai 2024 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.


Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
2. Koondeelarve koostamine.
3. Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
4. Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
5. Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
6. Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
7. Toodete omahinna kalkuleerimine.
8. Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
9. Investeeringute eelarvestamine.
10. Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Koolituse läbinu:

1. teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
2. oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
3. teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Märt Murd ja Piia Asper

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 26.03.2024 – 30.04.2024.

Kuupäevadel: 26.03.2024, 01.04.2024, 02.04.2024 ja 09.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Erand: 16.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00-14.00 (eksamitöö tegemine) ja 30.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00-12.30 (eksamitöö osas tagasiside andmine).

Koolituse maht: kokku 46 akadeemilist tundi (34 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele