Avaleht / E-õpe / Soodushind! Tallinnas 18.09.2023 algab Praktiline raamatupidamise algkursus (päevane ja eesti keelne õpe)

Soodushind! Tallinnas 18.09.2023 algab Praktiline raamatupidamise algkursus (päevane ja eesti keelne õpe)

Koolituse aeg
18.09-09.10.2023
Koolituse hind
229 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.

Koolitus on oma olemuselt praktilise suunaga!

Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Tarvo Seenmaa

Koolituse ajakava

Raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 18.09.2023 – 09.10.2023.

Raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 18.09.2023 – 09.10.2023. Auditoorne õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Auditoorne õppetöö toimub 18.09.2023, 20.09.2023, 25.09.2023, 27.09.2023 ja 02.10.2023 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 04.10.2023 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 09.10 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu).

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ja perefirmade juhtidele ja teistele huviliste.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Registreeru koolitusele