Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Veebiseminarid / Soodushind! Tallinnas! 13.03.2024 Koolitus- Investeeringute hindamine ja eelarvestamine, Tallinnas

Soodushind! Tallinnas! 13.03.2024 Koolitus- Investeeringute hindamine ja eelarvestamine, Tallinnas

Koolituse aeg
13.03.2024
Koolituse hind
207 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus!

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte investeerimisprojektide eelarvestamiseks, hindamiseks ja võrdlemiseks, et teha informeeritud investeerimisotsuseid.

MIKS KOOLITUS VAJALIK ON? Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Investeering on majanduslikult õigustatud, kui: see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust või selle tootlikkus ületab ettevõtte kapitali tasuvusläve.

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE? Koolitusel süvenetakse pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. Tuletame investeerimisotsuste mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele. Mängime läbi mitmeid stsenaariume, teostame tundlikkuse analüüse, määrame tõenäoliselt saavutatavad finantssihid ning koostame järgmiste perioodide investeerimistegevuse eelarveid.

Koolituse läbinu:

1. tunneb raha ajaväärtuse põhimõtteid ning oskab neid kasutada rahandusteoreetiliste mudelite rakendamisel;
2. oskab arvutada kapitali kaalutud keskmise hinda ning teab selle rolli kapitali tasuvusläve määramisel;
3. oskab tuletada investeeringuga teostamisega seonduvaid rahavoogusid ning arvutada nende nüüdispuhasväärtust;
4. tunneb ning oskab kasutada investeeringute hindamise mudelite sisendeid/väljundeid;
5. oskab arvutada investeeringu sisemist intressimäära, nüüdispuhasväärtust, tasuvusindeksit ja diskonteeritud tasuvusaega;
6. oskab arvutada investeeringu mõju tulevaste perioodide finantssihtarvudele – opROA, ROA, opROE, ROE ja ROIC;
7. oskab arvutada investeeringu mõju tulevaste perioodide vabadele rahavoogudele.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit ning kohvipause!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Marie Otsus-Carpenter

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 13.03.2024 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude
valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Registreeru koolitusele