Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Veebiseminarid / Soodushind! Tallinnas! 06.09.2022 algab Raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Soodushind! Tallinnas! 06.09.2022 algab Raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg
06.09-08.11.2022
Koolituse hind
683 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus!

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.


Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 12. november 2022 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
1. Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 16 tundi.
2. Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 8 tundi.
3. Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 34 tundi.
4. Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 24 tundi.
5. Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 34 tundi.
6. Raha ajaväärtus- 4 tundi.
7. Finantsanalüüs- 8 tundi.

Koolituse lõpuks õppija:

1. on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
2. on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Õppetöö maht on kokku 128 akadeemilist tundi (98 tundi veebipõhist tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Märt Murd, Tõnis Elling ja Kaidi Kallaste

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus toimub ajavahemikul 06.09.2022 – 08.11.2022.

Kuupäevadel: 06.09.2022, 13.09.2022, 20.09.2022, 27.09.2022, 04.10.2022, 07.10.2022, 11.10.2022, 13.10.2022, 18.10.2022, 01.11.2022 ja 03.11.2022 (leiab aset eksam) toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Erand: 08.11.2022 toimub õppetöö kell 10.00-12.45 (eksamitööde osas tagasiside andmine).

NB! 11.10.2022 ja 13.10.2022 kell 10.00-17.15 toimuvad veebipõhiselt Maksuarvestuse teemade eriseminarid.

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 07.10.2022 – 08.11.2022.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele