Avaleht / Ehitus, tehnika, Kinnisvara, Riigihanked, Seadusandlus / Riiklik järelvalve ehitise ja ehitamise üle

Riiklik järelvalve ehitise ja ehitamise üle

Koolituse aeg
03.03.2021
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Pärnu mnt 102, Haja Autokool, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
Kinnisvarakool OÜ

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Ehitusseadustik määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet. Seda, kuidas täpsemalt järelevalvet läbi viiakse, ehitusseadustik ei reguleeri.

Sõltuvalt sellest, kas järelevalve toimub enne ehitus- või kasutusloa andmise käigus või ehitise kasutamisel, tuleb järgida erinevaid seadusi.

Uus ehitusseadustik on vähendanud juhte, mil ehitisele tuleb taotleda ehitus- ja kasutusluba. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel eelduslikult rohkem võimalusi tõhusamaks järelevalveks.

Riiklik järelevalve on vajalik selleks, et tagada ehitamise ja ehitise vastavus kehtestatud nõuetele ja ta

Rohkem teemasid vaata siit: www.kinnisvarakool.ee/koolitused/riiklik-jarelevalve-ehitise-ja-ehitamise-ule

Lektorid

Martina Proosa

Sihtgrupp

Koolituse “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” sihtrühm on:

1. kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, kelle ülesandeks on ehitiste ja ehitamise ohutuse ja nõuetele vastavuse kontrollimine;
2. kinnisvaraarendajad;
3. kinnisasja omanikud jt.

Registreeru koolitusele