Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid... / Raamatupidamise alused algajatele + raamatudidamisprogramm Merit (vene k.)

Raamatupidamise alused algajatele + raamatudidamisprogramm Merit (vene k.)

Koolituse aeg
21.10-23.12.2019
Koolituse hind
390 €
Asukoht
Ahtri 8, Tallinn, Harju maakond
Koolitaja
Companion OÜ

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärk: koolitada raamatupidajaid, kes saaksid iseseisvalt töötada väikeettevõttes või perefirmas, oskaksid teha peamiseid aruandeid ja analüüsida firma finantsseisundit.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süteemis;
tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
oskab täita maksudeklaratsioone;
omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Kava:
I osa – Raamatupidamise põhimõisted.
1.1 Bilanss. Bilanskirjed, bilanskirjete sisu.

1.2 Raamatupidamiskontod. Kontode liigid. Kahekordne kirjendamine

1.3 Raamatupidamise meetod.II osa – Raamatupidamise osad.
2.1 Pearaamatu pidamine

2.2 Majandustehingute dokumenteerimine

2.2.1 Kassatehingute arvestus, pangakontodel teostatavate

tehingute arvestus, aruandealuste summade arvestus

2.2.2 Müügi ja ostu arvestus

2.2.3 Varude, kauba, tooraine ja materjalide arvestus, tarnijate, töövõtjate, ostjate ja tellijatega tehtavate arvelduste

arvestus

2.2.4 Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvestus

2.2.5 Töötasu ja maksude tasumise arvestus

2.2.6 Kommerts- ja finantstulude ja –kulude arvestus

2.2.7 Algkapitali, aktsiate, tulude ja kulude arvestus

2.3 Raamatupidamise ja maksukorralduse seadusandlik baas eesti Vabariigis. Maksud. Peamiste maksudeklaratsioonide täitmine.III osa – Raamatupidaja ja töösuhted:tööle vormistamine, puhkus, töölähetus, kompensatsioonid jne.
IV osa- Bilanss. Bilanssi, kasumiaruanne ja rahavoogude koostamine.
V osa- Raamatupidamisprogramm Merit

Koolituse pakett sisaldub:

— koolituse materjale
— kohvipausi;

Osavõtutasu:

Koolituse hind 390 eur +KM

Isikutele, kes registreeruvad Koolitusinfo.ee portaalist kahekesi allahindlus 10%!

Lektorid

Svetlana Moskvina, suure praktilise kogemusega vanemraamatupidaja VI, andragoog, konsultant ja kõrgkooli lektor

Koolituse ajakava

76 ak. tundi auditooriumis (19 korda.

21.10.2019 -23.12.2019

E, K. 17.30 – 20.30

Sihtgrupp

Kõik kes soovivad omandada põhiteadmisi raamatupidamisest ja/või töötada raamatupidajana: ettevõtjad, algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhid, sekretärid/juhiabid ja teised huvilised.

Registreeru koolitusele