Avaleht / Ehitus, tehnika, Infopäevad, Kinnisvara, Seadusandlus / Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev

Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev

Koolituse aeg
28.11.2018
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Pärnu mnt 102, Haja Autokool, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
Kinnisvarakool OÜ

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse eesmärk on:

- anda ülevaade käesoleval aastal detailplaneeringu menetluses toimunud muudatustest ja praktikast;
- anda vastused infrastruktuuri väljaehitamise küsimustele;
- selgitada eelkõige ehitisteatise ja kasutusloa menetlust;
- tutvustada Tallinna Linnavalitsuse ning kõrgema astme kohtute olulisemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavaid lahendeid.

Koolituse käigus saab teada:

- millal ja mis tingimustel saab asendada detailplaneeringu kohustus projekteerimistingimustega;
- milline on detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika;
- kuidas lahendada infrastruktuuri väljaehitamise küsimused;
- kuidas toimub ehitusteatise ja kasutusloa menetlus;
- uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast.

Lektorid

Raul Keba

Koolituse ajakava

Detailne kava:
https://www.kinnisvarakool.eekoolitused/planeerimis-ja-ehitusoigus/

Sihtgrupp

Koolituse “Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev” sihtrühm on:

- riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes puutuvad kokku ehitusseadustiku ja planeerimisseadusega;
- kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
- ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
- arhitektid ja projekteerijad;
- muud valdkonnast huvitatud isikud.

Registreeru koolitusele