Avaleht / Haridus ja pedagoogika, Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus / Personalitöö intensiivkursus – 2 päevane väljaõpe

Personalitöö intensiivkursus – 2 päevane väljaõpe

Koolituse aeg
11.02-12.02.2020
Koolituse hind
145 €
Asukoht
Rävala pst 8, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitus annab:
• ülevaate personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks
• teadmised personali planeerimise põhimõtetest, praktilistest vahenditest töötajate värbamise ja valiku korraldamiseks
• oskuse eduka personalitööga maandada tööandja riske ja luua lisaväärtust
• kasulikke näiteid, kirjalikke materjale ja viiteid tööks personaliga ja enesearenduseks

Kursuse sisu:

Personalijuhtimise ja personalitöö olemus, põhimõtted ja funktsioonid.
Tööanalüüsi protsess ja selle läbiviimine organisatsioonis.
Ametijuhendite koostamise põhimõtted.
Personali planeerimine, tööjõu pakkumist mõjutavad tegurid.
Personali värbamine ja personali valiku protsess.
Töötajate adapteerimine.
Tulemuslik töökorraldus.
Töökorraldust ja tööjaotust reglementeerivad dokumendid (tööleping ja selle lisad).
Personalijuhtimiseks vajalikud õigusaktid.
Personaliarvestus.
Personali koolitamine ja arendamine.
Personali ja ametikohtade hindamine.
Töötajate motiveerimine ja tasustamise põhimõtted.
Töötajate parima potentsiaali tagamine ja personalitöö mõju organisatsioonile.

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Lektorid

Karin Kuimet, lektor, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Koolituse ajakava

2 päeva:
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tegelevad ettevõttes personalitööga oma põhitöö kõrvalt või on sellega alles alustanud ning vajavad ülevaadet ja täiendavaid teadmisi personalitööga seonduvast. Kahepäevane koolitus aitab luua tervikpildi personalijuhtimise olemusest ja selle olulisematest valdkondadest.

Registreeru koolitusele