Avaleht / Ehitus, tehnika, Seadusandlus, Töötervishoid- ja ohutus / Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt

Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt

Koolituse aeg
10.06.2020
Koolituse hind
189 €
Asukoht
Akadeemia tee 21/6, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest; Riskianalüüs; Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule; Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid.

Lektorid

Tarmo Riit, Priit Sepper

Koolituse ajakava

10.00-11.30 Sissejuhatus, piksekaitsega seotud kehtivad standardid. Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest EVS-EN 62305, EVS-EN 50164, EVS-EN 50536, EVS-HD 60364, IEC/TR 62713, terminitest ja parameetritest, välgu mõjust, piksekaitse vajalikkusest ja põhjendatusest, piksekaitsemeetmetest, põhilistest kriteeriumitest ehitise kaitse; Riskianalüüs 1; Terminid, määratlused, sümbolid; terminite selgitus (Tarmo Riit)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Riskianalüüs 2; riskikomponentide kindlaksmääramine (Tarmo Riit)
Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 1; Terminid ja määratlused; piksekaitsesüsteem (LPS); piksekaitse välissüsteem (Priit Sepper)
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 2
Piksekaitse sisesüsteem; piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll; kaitsemeetmed elusolendite puute-ja sammupingega kahjustamise vastu
Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid; Terminid ja määratlused; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete (SPM) projekteerimine ja paigaldamine; maandamine ja potentsiaaliühtlustus; magnetiline ekraneerimine ja juhistiku paigaldus; koordineeritud liigpingekaitsesüsteem; isoleerivad sisendid; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete korraldamine (Priit Sepper)
15.15 – 16.00 Küsimused, diskussioonid (Tarmo Riit, Priit Sepper)

Sihtgrupp

Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad ( riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank, jne ) , laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted ( nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne ), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted ( kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne ), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted ( lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne ), kindlustusettevõtted jne.

Registreeru koolitusele