Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Sekretäri- ja ametnikutöö / MS Excel – esimesed sammud

MS Excel – esimesed sammud

Koolituse aeg
07.10-09.10.2019
Koolituse hind
279 €
Asukoht
Mehaanika 21, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
Nordic Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad

Sissejuhatus Excelisse. Üldteadmised, töökeskkonna tutvustus, töölehtede loomine, andmete sisestamine, salvestamine.

Töö lahtritega. Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine, liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid, nimelised lahtrid, paanide külmutamine, akna tükeldamine, lahtrite teisaldamine ja kopeerimine.

Töölehed. Töö töölehtedega, töölehtede grupeerimine, aknad ja nende paigutused, töölehtede vahel liikumine. Töölehe kaitsmine. Lahtrite lukustamine ja peitmine.

Kujundamine ja vormingud. Kujundamine Home (Avaleht) nuppudega, kujundamine dialoogiakent Format Cells (Vorminda lahtreid) kasutades, tabeli vormindamine arvutava tabelina, lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt), vormingute eemaldamine.

Arvutamine ja funktsioonid. Valemite koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine) ja kopeerimine, lahtri aadresside kasutamine arvutustes, Sum funktsiooni kasutamine, valemite veakontroll, valemite koostamine üle töölehtede.

Tabelite analüüsimine. Sorteerimine ja filtreerimine, värvide kasutamine, automaatfilter, kohandatud filter ja erifilter.

Diagrammid. Diagrammi loomine tabelis olevatest andmetest, diagrammi kujundamine, andmete lisamine diagrammi.

Import ja eksport. Exceli tabelite ja diagrammide kopeerimine ja kasutamine teistes MS Office programmides.

Lehekülje seadistamine. Lehekülje suuruse ja suuna muutmine, päiste ja jaluste lisamine, leheküljenumbrite lisamine.

Printimine. Printimise eelvaade, printimise valikud, lehekülje häälestus, salvestamine PDF-ks.

Koolitus on praktiline, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi harjutusülesannete lahendamisel.


Koolituse hinnale lisandub km.

Lektorid

Riina Reinumägi

Koolituse ajakava

09.00-16.30

Sihtgrupp

Kõik, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse programmi MS Excel võimalusi ning harjutada nippe ja trikke, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendada töö efektiivsust.

Registreeru koolitusele