Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö / Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine. E-õpe

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine. E-õpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
25 €
Asukoht
Lembitu, Kõikjal Eestis, Kõikjal Eestis
Koolitaja
ahsoo.ee

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Majandusaasta aruanne on kokkuvõte ettevõtte ühe majandusaasta tegemistest ja tulemustest ning selle koostamine nõuab jõupingutusi mitte üksnes raamatupidajalt. Käsitleme aastaaruandega seotud olulisi teemasid ning lahendame praktilisi ülesandeid.

Lektorid

Reidi Strandberg

Koolituse ajakava

1. Majandusaasta koostamise ja esitamise etapid
2. Ülevaatuse ja auditi kriteeriumid
3. Raamatupidamise aastaaruande lisad
4. Eelmiste perioodide parandused, arvestuspõhimõtte ja hinnangute muutused
5. Välisvaluutatehingud
6. Korrigeeritud soetusmaksumus ja õiglane väärtus
7. Raha
8. Nõuded ja ettemaksed
9. Varud
10. Pikaajalised nõuded
11. Kinnisvarainvesteeringud
12. Materiaalne põhivara
13. Immateriaalne põhivara
14. Kohustused, sh. maksuvõlad
15. Eraldised
16. Omakapital
17. Müügitulu
18. Kulud ning tulude-kulude saldeerimine
19. Kohustuslikud lisad
20. Rahavoogude aruanne
21. Aastaaruande vormistamisest
22. Aruande lõpetamise kuupäev ja allkirjastamine

Sihtgrupp

ettevõtjatele, algajatele raamatupidajatele

Registreeru koolitusele