Avaleht / Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö, Teenindus, Turundus, müük / Kuidas panna kliendid ostma?

Kuidas panna kliendid ostma?

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
10 €
Asukoht
veebikeskkonnas ahsoo.ee, Kõikjal Eestis, Kõikjal Eestis
Koolitaja
ahsoo.ee

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Lühikoolituse eesmärgid:

1. Oskus kaardistada kliendi vajadusi, väärtusi ja võimalusi läbi kliendi kuulamise ja õigeste küsimuste esitamise ning lähtuvalt nendest kliendile lahendusi pakkuda.

2. Arusaam terviklahenduste olulisusest, mis lähtuvad kliendi väärtustest.

3. Arusaam kahest enam levinud ohust müügitöös.

Kursuse struktuur:
1. Sissejuhatus koolitusse ja eesmärgid
2. Kliendi vajaduste, võimaluste ja väärtuste kaardistamine
3. Kliendi ostuotsuste mõjutamine läbi väärtuste nupukeste
4. Kliendi väärtuste selgitamine läbi õigete küsimuste ja küsimuste esitamise reeglid
5. Harjutus
6. Harjutuse lahendus
7. Lahenduste pakkumine lähtuvalt kliendi väärtustest ja terviklahendused
8. Ülemüümise oht ja iseenda väärtustest lähtumine
9. Kokkuvõte

Lektorid

Kati Kreis, Signe Valsberg

Sihtgrupp

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele.

Registreeru koolitusele