Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Huvikursused, Kinnisvara, Seadusandlus / Korteriühistu juhtimise ABC

Korteriühistu juhtimise ABC

Koolituse aeg
23.11.2023
Koolituse hind
249 €
Asukoht
Tulika 19, Flora maja, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
Kinnisvarakool OÜ

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Korteriomandi ja korteriühistu loomine
Eriomandi eseme ja kaasomandi osa olemus
Eriomandi kokkuleppe muutmine
Kasutuskorra kokkulepe vs erikasutusõigus
Korteriomandi teostamine ja kasutamine
Korteriühistu õiguslik seisund – asukoht, korteriühistu põhikiri, nimi
Korteriühistu organid – üldkoosolek, juhatus vs valitseja
Korteriühistu üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine
Korteriühistu juhatuse – ülesanded ja vastutus
Otsuste kehtetus tunnistamine
Korteriomandi võõrandamise nõue
Korteriühistu nõude tagamine
Korteriühistu maksejõuetus
Korteriomandite ja korteriühistu lõpetamine
Korteriühistute uued nõuded dokumendihalduses – väiksemate ühistute puhul kaob majandusaasta aruande esitamise kohustus registrile ja tekib võimalus minna üle kassapõhisele raamatupidamisele
Raamatupidamisseaduse täiendused – endiselt on tehingute dokumenteerimine kohustuslik, mida on uut dokumentide arhiveerimisel
Tehingute periodiseerimine – õige ja korrektne ning nõuetekohane periodiseerimine annab õiglase ülevaate nii korteriühistu juhtidele kui ka liikmetele
Korteriühistu tulemi ja kulude kajastamine raamatupidamises ning reservkapital
Korteriühistu finantsaruanded ning majandusaasta aruanne
Revisjonikomisjoni roll majandusaasta aruande revideerimisel – revisjonikomisjoni tulemuste vormistamine

Lektorid

Evi Hindpere, Pille Kaarlõp

Koolituse ajakava

Koolitus toimub kell 10.00-17.15

Sihtgrupp

- Korteriühistu juhatuse liikmeted ja haldajad, kes tegelevad igapäevaselt korteriühistu juhtimisega;
- korteriühistu revisjonikomisjoni liikmed, kelle ülesanne on kontrollida korteriühistu juhatuse tööd;
- eraisikud, kes elavad või omavad korterit kortermajas ja soovivad teada oma õigusi ja kohustusi;
- kinnisvara korrashoiu ala ettevõtete spetsialistid (elamuhaldurid);
- kõik, kes tunnevad huvi uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse vastu.

Registreeru koolitusele