Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Juhtimine / ITIL Foundation

ITIL Foundation

Koolituse aeg
14.02-16.02.2018
Koolituse hind
760 €
Asukoht
Lõõtsa 8, II korrus, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse käigus antakse ülevaade ITIL parima praktika käsitlusest IT teenuste halduse süsteemi ülesehituseks. Tutvutakse olulisemate põhimõtete, mõistete, protsesside ja talitustega, mis võimaldavad korraldada edukat IT teenuste osutamist. Koolituse läbimine on ettevalmistus ITIL Foundation Certificate eksami sooritamiseks.

Lektoriks on Avo Raup (ITIL Expert, APMG Accredited Trainer).

Sertifikaat
Kursusel käinu saab sooritada rahvusvahelise sertifikaadi ITIL Foundation Certificate in IT Service Management eksami. Nimetatud sertifikaat on aluseks kõigi teiste ITIL-i põhiste sertifikaadieksamite sooritamiseks.
Eksamit saab sooritada IT Koolituses, Lõõtsa 8, Tallinn. Vajalik on eelnev registreerimine (tel. 6181720). Koolituse hind ei sisalda eksami sooritamist.

Õppematerjalid
Avaliku koolituse iga kuulaja saab koolituse käigus kasutatud slaidide väljatrüki ja harjutusülesannete kogumiku. Lisaks saadetakse peale koolitust mailitsi igale kuulajale koolituse käigus kasutatud lisamaterjalid ja eksami harjutusülesannete lisakomplektid.

Mida edasi?
Peale selle koolituse läbimist võib kuulaja kaaluda järgmise astme ITILi koolitustele minekut. Sobivate koolituskeskuste ja koolituste valimiseks anname teile meelsasti nõu.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk:

Koolituse lõpuks on osalejatel selge:

ITIL terminoloogia ning IT teenusehalduse põhimõtted ja peamised printsiibid
Teenusehalduse kui praktika põhimõtted
Teenuste elutsükkel ning selle üksikud faasid
Peamised printsiibid ja mudelid ning üldised mõisted
Protsessid, rollid ja funktsioonid
Tehnoloogia ja arhitektuur
Täpsema kirjelduse leiad:

Koolituse sisu on kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega, mis on kehtestatud alates jaanuarist 2011.

Täpne koolituse sisukirjeldus inglise keeles asub www.itil-officialsite.com/Qualifications/ITILQualificationLevels/ITILFoundation.aspx

Kursuse sisukord:

Praktiline teenuste haldus
Parima praktika tähtsus
Miks on ITIL edukas
Mis on teenus, tellija, teenuste haldus
Protsessi ja funktsiooni mõiste, rollid
Teenuste elukaar
Teenuste elukaare etapid
Pidev teenuste täiustamine
Otstarve, eesmärgid ja äriline väärtus
Demingi tsükkel
Pideva täiustamise mudel
7-sammuline pideva täiustamise protsess
Teenuste strateegia
Otstarve, eesmärgid ja äriline väärtus
Teenus, tema kasulikkus ja garantii
Varad, ressursid ja võimekused
Teenuste portfelli haldus
IT teenuste finantshaldus
Ärisuhete haldus
Teenuste kavandamine
Teenuste kavandamise koordineerimine
Teenustasemete haldus
Teenustaseme lepe (SLA)
Teenuste täiustamise plaan (SIP)
Teenuste kataloogi haldus
Käideldavushaldus
Mahuhaldus
Talitluspidevuse haldus
Infoturbe haldus
Tarnijate haldus
Teenuste käivitamine
Teenuste käivitamise planeerimine ja tugi
Muudatusehaldus
Reliisi- ja paigaldushaldus
Vara- ja konfiguratsioonihaldus
Teadmushaldus
Teenuste opereerimine
Sündmuste haldus
Intsidendihaldus
Probleemihaldus
Teenussoovide täitmine
Juurdepääsuhaldus
Funktsioonid
Kasutajatugi
Tehniline talitus
Rakenduste haldus
IT operatiivjuhtimine
Rollid
Teenuse omanik
Protsessi omanik
Protsessi juht
Protsessis osaleja
RACI mudel
Testeksam
Kolmanda päeva lõpus tehakse teadmiste kontrolliks testeksam, mis on samas mahus kui ametlik sertifikaadieksam (40 küsimust, aega kuni 75 min) ja mille küsimused on koostatud ametliku ITILi eksamikeskuse poolt Suurbritannias (APM Group).

Lektorid

Avo Raup

Koolituse ajakava

14.02 - 16.02.2018

Sihtgrupp

See koolitus on mõeldud nii kõigi taseme IT juhtidele kui ka spetsialistidele-praktikutele, kes töötavad IT vallas ja on seotud IT strateegia koostamise, teenuste kavandamise ja juurutamise või teenuste toe osutamisega.

Registreeru koolitusele