Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Ehitus, tehnika, Huvikursused, Kinnisvara / Inventor baaskoolitus

Inventor baaskoolitus

Koolituse aeg
28.06-29.06.2018
Koolituse hind
450 €
Asukoht
Lõõtsa 4, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse eesmärgiks on juhendada konstruktorit kasutama Autodesk Inventor tehnilisi võtteid 3D detailide loomisel. Inventor-i töökeskkonnas antakse ülevaade kasutajaliidesest, 3D detaili loomisest, nende edaspidisest ühendamist koostetesse, õpetatakse detailide spetsifikatsioonide ja tabelite loomist, ning juhendatakse lõpliku tööjoonise vormistamist ja väljatrükiks ettevalmistamist.

Eelteadmised ja oskused:
Koolitusel osalemiseks on vajalikud Windows’i baasteadmised ja arvuti praktiline kasutamise kogemus.
Koolituse läbinu oskab:

kasutada tarkvara kasutajaliidest ja põhitöövahendeid
luua lihtsaid 3D detaile, neid redigeerida
ühendada detailid koostudesse
luua vaated, lõiked
luua tabelid ja spetsifikatsioonid
väljatrükkida loodud joonised
Koolituse käigus mitte ainult õpitakse tarkvara kasutama, kuid ka luuakse mitmeid mööbliesemeid, uute teadmiste fikseerimiseks.

Koolituse läbinu saab Autodeski ametliku sertifikaadi baaskoolituse läbimise kohta ja eestikeelse koolituskonspekti.
www.akoolitus.ee/autodesk-koolitused/254-autodesk-inventor

Lektorid

Mario Saarik

Koolituse ajakava

09:15-16:30

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud projekteerijatele/konstruktoritele, kes soovivad muuta oma igapäevast projekteerimistööd efektiivsemaks Inventor tarkvara abil.

Registreeru koolitusele