Avaleht / Personaliarendus, Teenindus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Koolituse aeg
04.06.2020
Koolituse hind
108 €
Asukoht
Paadi tee 3, Viimsi, Harjumaa, Viimsi, Harjumaakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

toiduhügieeni olulised aspektid, isiklik hügieen, toidumürgistused, ohud ja riskifaktorid, vastutusalad, puhastus ja desinfitseerimine, enesekontroll HACCP ja seiresüsteem, jäätmekäitlus, (nendele, kes Soome lähevad tööle: Oiva-süsteem) ning seadusandlus (sh Euroopa Liidust tulenevad). Toiduhügieenipassi eksamid koosnevad peamiselt järgmisest seitsmest peatükist : 1. Mikrobioloogia; 2. Toidumürgistused; 3. Hügieenilised töövõtted; 4. Isiklik hügieen; 5. Puhastamine- ja desinfitseerimine; 6. Seiresüsteem käitlemiseruumides; 7. (need kes lähevad Soome, siis Soome) toidu õigusaktid ja institutsioonid

HIND Hügieenipassi koolitus 5 ak tundi, eesti keeles 90 €

Lektorid

Greenclean OÜ

Koolituse ajakava

Algus: 11.00
Lõpp: 15.00

Hügieenipassi eksam sooritage selles riigis, kus te soovite, et Hügieenipass kehtib!

*** EKSAMIST ***

Hügieenipassi eksami saate sooritada peale Hügieenipassi koolituse läbimist. Eksami saate sooritada koheselt peale koolitust või leppides koolitajaga kokku endale sobiv uus aeg. Kui Hügieenipassi eksam viiakse läbi Eestis ja see edukalt sooritatakse, siis väljastatakse pass, mis kehtib vaid Eestis. Hügieenipassi eksamit saab sooritada kolmes keeles: eesti, vene ja inglise keeles.

- eesti keeles, tavaline, alates 53€

- vene, inglise keeltes, tavaline, alates 99€

Sihtgrupp

1. Isik, kes soovib töötada Eestis toidu käsitsejana. Koolituse läbides saavad ettevalmistuse sooritada Hügieenipassi eksam. Hügieenipassi eksami eduka läbimise järgselt väljastatakse pass, millel puudub kehtivusaeg. (NB. Hügieenipassi kehtivus on sõltuvuses inimese käitumisega ettevõttes ja seda kontrollib VTA). Siia kuuluvad näiteks: peakokad, iga-aastased suvised praktikandid, stjuuardessid, laevatöötajad.
2. Isik, kes soovib töötada Soomes toidu käsitsejana ja läheb eksamit sooritama Soome. Toiduainete hügieenireeglid on reguleeritud EÜ määruses 852/2004, ja Toiduaktis (23/2006) ning selle muudatuses (muudatused äratoodud siin: https://www.finlex.fifi/laki/smur/2006/20060023). Toidukäsitsejad, kes peavad omama hügieenipassi on selgitatud Toiduaktis sektsioon 27. Siia kuuluvad näitekskohvikute, restoranide, köökide, erinevate kioskite, kiirtoidurestoranide, toidupoodide ja toidutootmise tehase töötajad. Märkus: hügieenipassi peavad omama ka need, kes puutuvad kokku lahtise kiirestirikneva toiduga kokku rohkem kui 3 kuud. Toidukäitlejad (ettevõtjad) on kohustatud tagama oma kulul, et töötajad kes puutuvad kokku toiduainetega saaksid väljaõppe ja juhised, mis puudutavad nende tööülesandeid. Hügieenipassi peab omandama 3 kuu jooksul alates tööle asumisest. Kui inimene töötab samas ettevõttes/ tootmises rohkem kui ühe ametipositsiooni peal ning ta puutub kokku lahtise kiirestirikneva toiduga, siis arvutatakse hügieenipassi vajadus tagasiulatuvalt (Toiduakt, sektsioon 27, lõik 2).

Registreeru koolitusele