Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Sekretäri- ja ametnikutöö, Turundus, müük / Excel edasijõudnutele

Excel edasijõudnutele

Koolituse aeg
21.10-22.10.2019
Koolituse hind
249 €
Asukoht
Mehaanika 21, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
Nordic Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitus keskendub sellele, kuidas oma tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas paremini automatiseerida tööprotsesse ja kasutada õigemaid töövõtteid. Koostame keerukamaid valemeid ning kasutame erinevaid funktsioone. Kasutame Exceli andmetöötlusvahendeid, koostame erinevaid diagramme ning teeme kokkuvõtteid Pivot‐tabeli abil.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja harjutusfaili, millest on näha tehtud
tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.
Koolituse teemad

Sissejuhatus Excelisse. Algteadmised ja trikid‐nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, andmetes liikumine, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.

Töö lahtrite ja töölehtedega. Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja uue andevormingu defineerimine. Nimeliste lahtrite piirkondade kasutamine. Andmete esiletõstmine tingimusvormingu abil. Töö mitme andmetabeliga: töölehtede tükeldamine, kõrvuti vaatamine ja sünkroonkerimine.

Andmete kaitsmine. Lahtrite ja valemite lukustamine , töölehtede ja tööraamatu kaitsmine.

Automaattabelite kasutamine. Lihtloetelu ja defineeritud andmetabel (ehk automaattabel). Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised lihtloetelu ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel.

Sorteerimine ja filtreerimine. Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel. Automaatfilter ja kohandatud filter. Täiendatud filter ehk Advanced filtri kasutamine. Teksti mustri (Wild cards) järgi filtreerimine.

Arvutamine Excelis. Valemite ja funktsioonide kasutamine. Absoluutsed ja suhtelised viited. Valemid üle mitme töölehe. Valemi väärtuse kleepimine.
Loendamise funktsioonid (COUNT, COUNTA, COUNTIF) ja keskmise leidmine (AVERAGE, MEDIAN ja
MODE). Tingimusfunktsiooni IF kasutamine (IF, OR, AND, NOT) ja tingimuse järgi summeerimine (SUMIF). Ümardamise funktsioonid (ROUND‐funktsioonid, CEILING, FLOOR ja MROUND ). Tehted kuupäevade ja kellaaegadega. Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid (TODAY, NOW, DATE). Otsimise ja viitamise funktsioonid. Vastavusse seadmine (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH). Nimekirjade võrdlemine. Tekstifunktsioonid. Tekstide ühendamine ja jagamine veergudesse.

Diagrammide loomine ja muutmine. Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.

Kokkuvõtted Pivot‐tabeli abil. Pivot‐tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid. Andmete rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine. Tulemuste kuvamiskuju muutmine.

Import ja eksport. Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalused teistes MS Office programmides. Tekstifaili konverteerimine Exceli tabelisse.

Sissejuhatus makrodesse. Makrode kasutamine Excelis. Uue makro lindistamine ja käivitamine.

Koolituse hinnale lisandub km.

Lektorid

Riina Reinumägi

Koolituse ajakava

09.00-16.30

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes töötavad Exceli andmetabelitega, kasutavad lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning soovivad täiendada oma oskusi andmetöötluse, erinevate valemite ja funktsioonide, kokkuvõtete ja diagrammide tegemise vallas.

Registreeru koolitusele