Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Turundus, müük / Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Koolituse aeg
03.06-28.06.2019
Koolituse hind
960 €
Asukoht
Riia 35, Tartu, Tartumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk: Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Koolitus toimub: 17.09.2019 – 12.11.2019 (8 ÕPPEPÄEVA)

Koolitusel käsitletavad teemad:
I päev:
· Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus;
· Sissejuhatus ettevõtlusesse – mis see on ja mis see tähendab;
· Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine;
· Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid;
· Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik;
· Ettevõtlusega alustamine: Ettevõtlusvormid (erinevused); Ettevõtluse rajamise etapid; Ettevõtlusriskid
II päev:
· Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine;
· Ärimudelid;
· Äriidee analüüs;
· Äriplaani struktuuri ülevaade.
· Ettevõtluskeskkond, ettevõtte välised seosed . Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid;
· Sissejuhatus äriplaani koostamisse: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid
III päev:
· Toode ja turundus /turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi ja jaotuskanalid;
· Müük ja klienditeenidus
IV päev:
· Kaasaegne turundus;
· Brändi väärtuse loomine;
· Reklaam ja suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess;
· Turundussituatsioonide analüüs, turundusplaani koostamine, ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused
V päev:
· Raamatupidamise põhialused;
· Maksunduse alused, maksustamine
VI päev:
· Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes;
· Tööõigus
VII päev: (4 akad tundi)
· Stardikapitali vajadus ja allikad;
· Finantsplaneerimise olemus ja kasutajad. Tasuvuspunkti. Rahavood;
· Müügiprognooside koostamine
VIII päev: (4 akad tundi)
· Äriplaanide esitlused: tagasisidestamine, konsultatsioon.

Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Valminud äriplaan sobib esitamiseks Töötukassale. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu

Lektorid

Ingrid Laht

Koolituse ajakava

10:00 - 17:00

Sihtgrupp

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Registreeru koolitusele