Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Turundus, müük / Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Koolituse aeg
03.06-28.06.2019
Koolituse hind
960 €
Asukoht
Riia 35, Tartu, Tartumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Koolitus toimub: 03.06.2019 – 28.06.2019 (7 ÕPPEPÄEVA)
03.06.2019, 06.06.2019, 11.06.2019, 20.06.2019, 21.06.2019, 26.06.2019, 28.06.2019

Koolitusel käsitletavad teemad:
Sissejuhatus:
- koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped
Ettevõtluse olemus:
- ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid;
- ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine
- ettevõtte omanikud, juhatus, rollid;
- ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses
Äriplaan. Mõiste. Vajaduse analüüs
- vormid, osad, struktuur;
- kust saada abi äriplaani koostamisel;
- äriidee;
- visioon, missioon, eesmärgid;
- ettevõtluskeskkond
Toode/teenus. Tootmine/teenindamine
- toote omadused, kliendi ootused tootele;
- tootmine, etapid, jõudlus
Turg
- turumaht;
- sihtrühmad ja kliendid;
- edutegurid turul
Konkurents
- konkurentsisituatsioon, konkurendid;
- konkureerivad tooted
Turundus ja müük
- turunduse olemus;
- jaotuskanalid;
- reklaam;
- müük ja selle korraldamine
Raamatupidamine ja maksundus
- finantsaruanded, -planeerimine;
- maksud
Personal ja juhtimine
- tööjõuvajadus;
- rollid ettevõttes;
- tööõigus ja tööohutus
Riskianalüüs
- riskid ettevõtluses ja nende maandamine
Enamlevinud vead äriplaanis
Stardikapital
- vajadus
- allikad
- infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused

Koolituse tulemusena osaleja:
mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi
oskab koostada äriplaani;
teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid;
oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid;
valmib äriplaan.

Lektorid

Ege Jaanso

Koolituse ajakava

10:00 - 17:00

Sihtgrupp

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Registreeru koolitusele