Avaleht / Esmaabi, Isiksuse areng ja psühholoogia, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Esmaabiandjate 16 h väljaõpe

Esmaabiandjate 16 h väljaõpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
59 €
Asukoht
Tartu, Tartu, Tartu

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

​1. Sissejuhatus
Esmaabi olemus, kannatanu seisundi
hindamine, esmaabi andmise taktika.

2. Elustamine
Uppunu elustamine; elustamine elektriga
seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;
võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.

3. Välised verejooksud ja šokk
Verejooksu peatamise võtted; šoki olemus ja
selle tunnused.

4. Haavad
Haavade teke; sidumise tehnika ja reeglid;
kolmnurkrätiku kasutamine; praktiliste
oskuste omandamine sidumisel.

5. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude
iseloomustus; luumurdudega kaasnevad
ohud; liigesetraumad (nihestused, nikastused,
põrutused); lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused,
külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll. Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

Rohkem infot siin: www.personaliekspert.ee/esmaabiandjate-valjaoppekoolitus-16-h-2

Lektorid

Tatjana Jushinski

Koolituse ajakava

Koolituspäevad algavad kell 10.00
Täpne koolituse toimumise asukoht teatatakse registreerumisel.

Sihtgrupp

Ettevõtte juhi poolt määratud esmaabiandja, kes pole läbinud varem esmaabiandja koolitust.

Registreeru koolitusele