Avaleht / Töötervishoid- ja ohutus / Enesekontrolliplaani koostamise koolitus (HACCP põhine)

Enesekontrolliplaani koostamise koolitus (HACCP põhine)

Koolituse aeg
16.05.2018
Koolituse hind
59 €
Asukoht
täpsustub, Tartu, Tartumaa
Koolitaja
Toretto Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärk: Anda teadmisi enesekontrolliplaani koostamise, haldamise vajalikkusest ja selle õige rakendamise tulemuslikkusest tervisele ohutu toidu tagamiseks. Koolituse läbimine on nõutav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr. 852/2004 kohaselt enesekontrolliplaani väljatöötamise, haldamise või asjakohaste juhiste rakendamise eest vastutavatele isikutele.

Õpiväljund: Koolituse läbinud oskab koostada ja hallata enesekontrolliplaani.

Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi


Toiduohutuse põhimõtete tutvustamine
HACCP ajalugu ja vajalikkus
HACCP 7 printsiipi, HACCP 12 põhimõtet
Enesekontrolliplaani juurutamise ettevalmistus
Toiduhügieeni põhimõtted
Füüsikaliste, keemiliste, mikrobioloogilistest ohtudest ülevaade
Tehnoloogilise skeemi koostamise viisid
Ohtude kindlakstegemine, ennetavate abinõud
Kriitiliste punktide määramine ja kontrolli kehtestamise meetodid
Enesekontrolliplaani tõhususe tõestuse läbiviimise võimalused
Dokumenteerimise põhimõtted

Käsitletavad teemad täpsemalt:

I osa Eeltingimuste programm
ET 1.1 Ettevõtte asend, infrastruktuur
ET 1.2 Ruumid ja seadmed
ET 1.3 Tooraine
ET 1.4 Toidu vedu
ET 1.5 Külmaahela katkematuse tagamine.
ET 1.6 Toidu pakkimine/pakendamine
ET 1.7 Jäätmekäitlus
ET 1.8 Kahjuritõrje
ET 1.9 Pesemine ja desinfitseerimine
ET 1.10 Joogivesi
ET 1.11 Personali tervis
ET 1.12 Isiklik hügieen
ET 1.14 Koolitus
ET 1.14 Jälgitavus
ET 1.15 Kaebused ja järelevalveasutuse informeerimine
ET 1.16 Laboratoorsed uuringud
II osa HACCP põhimõtted
2.1 HACCP meeskond
2.2 Toidu tehniline kirjeldus
2.3 Protsessi tehnoloogilise skeemi koostamine ja kinnitamine
2.4 Protsessi kirjeldus
2.5Ohtude analüüs ja KKP määramine
2.6.KKP piiride määramine, seire korraldamine, korrigeerivad tegevused
2.7.Tegevuste kehtestamine süsteemi nõuetekohasuse tõendamiseks
2.8. Dokumenteerimine

Lektorid

Aile Viks

Koolituse ajakava

09.00 - 10.45 õppetöö
10.45 - 11.00 kohvipaus
11.00 - 12.45 õppetöö
12.45 - 13.00 kohvipaus
13.00 - 14.45 õppetöö

Sihtgrupp

Toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal.

Registreeru koolitusele