Avaleht / Personaliarendus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Enesekontrolli HACCP 8 AK H koolitus, väljaõpe (eesti keeles)

Enesekontrolli HACCP 8 AK H koolitus, väljaõpe (eesti keeles)

Koolituse aeg
09.04.2020
Koolituse hind
348 €
Asukoht
Paadi tee 3 (Viimsi Äritare), Viimsi, Harjumaa, Viimsi, Harjumaakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

• HACCP ja mõisted, toiduhügieeni põhimõtted
• toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid
• toidu saastumise ohtude analüüs
• toidu saastumise riskide hindamine
• kriitiliste kontrollpunktide (KKP) määramine toidukäitlemisettapidel
• kriitiliste piirväärtuste kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides
• enesekontrollisüsteemi tugiprogramm kriitiliste piirväärtuste ohjamiseks
• enesekontrollisüsteemi plaani koostamine 7 põhimõtte järgi
• enesekontrollisüsteemi ettevõttesisene auditeerimine
• enesekontrolliplaani koostamine vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti juhistele; majandustegevusteade ja tegevusluba;
• toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine
• suund 1: kui osaleb tootja, läbitakse paralleelselt punktid: asendiplaan, ruumide plaan, enesekontrolli töörühm, tootekirjelduse koostamine, tehnoloogiline skeem, tootmisprotsessi etappide lühikirjeldused, ohtude väljaselgitamine, ennetavate tegevuste määramine, kriitiliste punktide kontroll, seiremeetodid, korrigeerivad tegevused ja registreerimine, vedu ja veovahendid, puhastamine ja desinfitseerimine, kahjurite tõrje, jäätmete kogumine ja äravedamine, joogivesi ja laboratoorsed uuringud, töötajate tervislik seisund ja isiklik hügieen, töötajate koolitus, mittekvaliteetsest toodangust teavitamine ja tagastamise korraldamine, kirjalike materjalide (dokumentatsiooni) koostamine ja säilitamine, enesekontrollisüsteemi perioodilise ülevaatuse kord (audit)
• suund 2: kui osaleb toitlustusettevõte, kauplus, lastehoiuasutus jt käitleja, läbitakse paralleelselt punktid: eeltingimuste programm ja HACCP põhimõtted vastavalt enesekontrolliplaani koostamise juhendile SIIN (teid suunatakse VTA kodueleheküljele) või kaupluse hügieenitavajuhendile SIIN (teid suunatakse Kaupmeeste Liidu koduleheküljele).

Lektorid

Greenclean OÜ

Koolituse ajakava

Algus: 11.00
Lõpp: 17.00
Koolituse kestus: 8 AK H, sisaldab kohvipausi

Sihtgrupp

Toidukäitleja, toitu käitlevad asutused, enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani eest vastutav isik, ettevõtte tunnustamist/teavitamist läbiviiv isik; lisaks ka töötajad, kes vastutavad toidualase teabe ja toitumisalase teabe kogumise eest ettevõttes.

Registreeru koolitusele