Avaleht / Ehitus, tehnika, Töötervishoid- ja ohutus / Ehitusplatsi koordinaatori koolitus (eesti/vene k)

Ehitusplatsi koordinaatori koolitus (eesti/vene k)

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
97 €
Asukoht
Erinevad linnad, Üle terve Eesti, kõikides maakondades

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Ehitusettevõtja üldkohustused töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel 
Tööinspektsiooni teavitamine 
Tööohutusplaan 
Töötajate väljaõpe 
Tervisekontroll

2. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisel

3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 
Ohutuse korraldus ehitusplatsil 
Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd  Ehitamine ja ohutuse kontrollimine 
Ohutegurid ja ohutusnõuded 
Kaitsevahendid ja-meetmed 
Esmaabi 
Välistöökohtade ohutus 
Tellingud ja muud töövahendid 
Lammutustöö ohutus 
Asbestiohuga seotud tööd 
Kõrgusest kukkumise vältimine

4. Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab arvestama ehitamisel
5. Levinumad rikkumised ehitusplatsidel
6. Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
7. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine ehitusbjektil.

Lektorid

Ants Vurma

Koolituse ajakava
Sihtgrupp

Ehitusplatsi koordinaatori koolitusele on oodatud ehituse (sh teedeehitus) projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud ja ehitusjärelvalve spetsialistid.

Registreeru koolitusele