Avaleht / Infopäevad, Kinnisvara, Konsultatsioon, Seadusandlus / Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

Koolituse aeg
18.10.2018
Koolituse hind
99 €
Asukoht
Pärnu mnt 102, Haja Autokool, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
Kinnisvarakool OÜ

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Ehitise mõiste
2. Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus
3. Menetlusvormi valik – detailplaneering, projekteerimistingimused, ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus
4. Ehitusteatise ja ehitusloa menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, ehitusprojekti muudatus, kehtetuks tunnistamine, tühistamine
5. Kasutusteatise ja kasutusloa menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, kehtetuks tunnistamine, tühistamine
6. Riiklik järelevalve ja vastutus
7. Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
8. Praktilisi näiteid seadustamist ja ehitusjärelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest

Lektorid

Raul Keba - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja

Koolituse ajakava
Sihtgrupp

Koolituse “Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine” sihtrühm on:

1. maakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud;
2. kinnisvaraarendajad;
3. maaklerid ja eraisikud;
4. projekteerimis- ja ehitusettevõtted.

Registreeru koolitusele