Avaleht / E-õpe / E-ÕPE: Töökeskkonnaspetsialistide väljaõppe koolitus (24 ak h)

E-ÕPE: Töökeskkonnaspetsialistide väljaõppe koolitus (24 ak h)

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
233 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala
Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine
Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll määramine/valimine. Ülesanded
Esmaabi korraldus ettevõttes
Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus
Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine
Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine
Mida oskab koolituse läbinu?
Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
Oskab koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava
Oskab koostada riskianalüüsi
Teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida
Tunnistus
Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.
Koolituse kestus
Loeng 24 ak t
Hind sisaldab
Videoloeng, õppematerjalid, tunnistus.
E-koolituse pakett
E-koolitus
Tunnistus
Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus
Loeng 24 ak t

Hind sisaldab
Videoloeng, õppematerjalid, tunnistus.

Eesti keeles
Vene keeles
194€+km
Info osalejale
Peale arve tasumist saadame e-posti teel ligipääsu e-õppekeskkonda.
Juurdepääs e-koolituse õppematerjalidele on 30 kalendripäeva.

Lektorid

erinevad lektorid

Koolituse ajakava

https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/tookeskkonnaspetsialistide-ja-volinike-valjaoppe-e-koolitus/

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Registreeru koolitusele