Avaleht / E-õpe / E-õpe: Tekstitöötlus ja dokumentide vormindamine Word 2013 põhjal

E-õpe: Tekstitöötlus ja dokumentide vormindamine Word 2013 põhjal

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
50 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Juhendamisega e-koolituse läbimise tulemusena oled omandanud teadmised tekstitöötlusest, elementide lisamisest, dokumendi vormistamisest Word 2013-s. Word on populaarne rakendus Office 2013 rakenduste perekonnas, mis võimaldab sul erinevaid dokumente luua. Tegemist on väga võimalusterohke rakendusega, mille oskuslikul kasutamisel on tulemuseks korrektsed dokumendid arvutis lugemiseks ja ka välja printimiseks. Word ühildub suurepäraselt kõikide teiste Office rakendustega, mistõttu on see asendamatu töövahend kontoritöös ja isiklikus asjaajamises.

E-koolitusel käsitletavate teemade läbimine võimaldab oluliselt tõhusamalt töötada Wordiga ja rakendada olemasolevaid võimalusi paremini. Materjalidesse on koondatud enimkasutatavad käsud ja tegevused, kuid lisaks veel soovitused ja nipid töö veelgi efektiivsemaks muutmiseks. E-koolitus sisaldab teoreetilist materjali ja õppevideoid koos juhendamisega. Tekstipõhine materjal on täiendatud juhendpiltidega, et aidata leida menüünupp, käsk vms. Õppevideod on suurepärane võimalus omandada teadmised koos selgitustega, saad videoid vaadata korduvalt, panna pausile, kerida edasi ja tagasi - täpselt nii nagu vajadus on.

Enesekontrolli testiküsimused võimaldavad sul koheselt mõõta oma teadmisi, et hinnata oma õppimist. Kui mõningates valdkondades on teadmisi vaja veel täiendada, siis saad tagasi pöörduda õppematerjali juurde, et uuesti üle korrata.

E-koolitus sisaldab harjutusülesandeid, et võimaldada sul omandatud teadmisi praktiseerida. Harjutusülesannetele annab juhendaja tagasisidet, abistab probleemide puhul ja pakub välja lahendusi.

E-koolitusel sisalduv Office terminoloogia (nuppude nimetused) on kahes keeles (eesti ja inglise), seega saad e-koolitust väga hästi kasutada nii eestikeelse kui ka inglisekeelse Wordi olemasolul.

Lektorid

Veronika Tuul

Koolituse ajakava

Põhilised töövõtted
Dokumendi loomine
Uue dokumendi loomine malli abil
Menüülint
Kiirpääsuriba
Kiirklahvid
Dokumendis liikumine
Menüüribade avamine ja kohene abi
Failiformaadid
Dokumendi salvestamine
Dokumendi avamine ja viimatised dokumendid

Töö tekstiga
Teksti parandamine ja kustutamine
Teksti märgistamine
Teksti kopeerimine ja teisaldamine
Õigekirja ja grammatika kontrollimine
Sõnaloenduri kasutamine
Teksti font ehk kirjastiil
Kirja stiili ja suuruse muutmine
Teksti kujunduse kopeerimine

Lõik
Lõigu kujundamine
Lõigu joonduse muutmine
Lõikude ja ridade vahelise vahe muutmine
Lõigu taanded
Rea- ja lõiguvahed
Lõigu taust ja raam
Loendid
Ühetasemelise loendi muutmine mitmetasemeliseks loendiks

Laadid
Töövahendid laadide kasutamiseks

Päise ja jaluse lisamine

Pildi lisamine
Kujundite lisamine
SmartArt lisamine
SmartArt paigutuste tüübid
Diagrammi lisamine
Vesimärgi lisamine
Tabelite lisamine
Sisukorra lisamine
Veebivideo lisamine
Teksti otsimine ja asendamine
Lehekülje küljendus
Dokumendi läbivaatamine ja muudatuste jälitamine
Kommentaaride lisamine
Dokumendi vaated
Printimiskeskus

Sihtgrupp

E-koolitus on mõeldud kõikidele, kes töö- või isiklikus elus vajavad praktilisi oskusi Word 2013 kasutamise kohta. E-koolitus sobib õppijale, kes soovib oma õppimisprotsessi ise juhtida õppides soovitud ajal ja kohas.

Registreeru koolitusele