Avaleht / E-õpe / E-õpe: Täiskasvanute koolitamine digitaalajastu võimalustega

E-õpe: Täiskasvanute koolitamine digitaalajastu võimalustega

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
130 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijatel omandada süsteemsed ja terviklikud teadmised ning oskused tõhusat õppimist toetava e-õppe koostamiseks ja läbiviimiseks.

Koolitus on praktiline ja sisaldab lisaks teooriale ka praktilisi töid. Kõik praktilised tööd võimaldavad õppijal rakendada teoorias õpitut ning kasutada välja töötatud õppevahendit või -metoodikat ka edaspidi reaalselt e-koolitussituatsioonis.

Koolitus viiakse läbi e-õppe keskkonnas Moodle.

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi. Koolituse kestvus on 6 nädalat ning see eeldab, et õppijal oleks võimalik iganädalaselt tegeleda õppimisega. Juhendaja annab tagasisidet tehtud töödele, nõustab uute meetodite osas, annab soovitusi.

Koolituse läbiviimine e-õppe keskkonnas võimaldab õppijal omandada ka e-õppe keskkonnas õppimise kogemus, mis omakorda toetab oluliselt planeeritava e-koolituse planeerimist, disainimist ja läbiviimist.

Lektorid

Veronika Tuul

Koolituse ajakava

Õppeprotsessi kavandamine
E-koolituse ülesehitus
Hindamise kavandamine
Tehnoloogiliste vahendite valik
E-koolituse väljatöötamine
Sisu ja õppematerjalide väljatöötamine
Autorikaitse
E-koolituse läbiviimine
E-koolituse hinnangu andmine

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupp on koolitajad, sisekoolitajad, kes kasutavad või plaanivad kasutusele võtta e-õppe võimalused täiskasvanute koolitusprotsessis.

Registreeru koolitusele