Avaleht / E-õpe / E-õpe: SQL ja relatsiooniline andmebaas

E-õpe: SQL ja relatsiooniline andmebaas

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse eesmärk on anda osalejatele piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada SQL ja relatsioonilisi andmebaaside kasutamist.

Koolitus sisaldab nii teooriat, kui ka praktilise programmeerimisülesandeid, eesmärgiga koheselt võimaldada õppijal läbitud teoreetiline kontseptsioon praktikas harjutada.
Teooria esimeses osas antakse ülevaade, mis on relatsiooniline mudel ja millest lähtuda andmebaasi disainimisel. Edasi keskendutakse andmebaaside struktuuride rakendamisele. Kursuse viimases osas käsitletakse SQL päringuid ja nende kasutamise võimalusi.

E-koolitus sisaldab lisaks teooriale 115 valikvastusega küsimust ja 55 programmeerimisharjutusi, mis kinnitavad teoreetilise kontseptsiooni ja võimaldavad õppijal koheselt oma teadmisi proovile panna.

E-kursus koosneb 17 peatükist, mis kõik sisaldavad teooriat, programmeerimisharjutusi (55 tk) ja valikvastustega küsimusi (115 tk).

Lektorid

e-õpe

Koolituse ajakava

E-koolituse lõpetamisel, osaleja:
teab, mis on relatsioonilised andmebaasid
teab, mis on relatsiooniline mudel
teab, millest lähtuda andmebaasi disainimisel
teab, mida võimaldab SQL-keel
oskab luua andmebaase ja tabeleid
oskab lisada ja uuendada olemasolevaid andmebaase
oskab kasutada lihtsat SELECT päringut
oskab sorteerida päringutulemusi
oskab kasutada SQL Aggregate funktsiooni
oskab kasutada Aggregate funktsiooni koos GROUP BY-ga
oskab kasutada JOINS ja Multi-Table päringuid
oskab kasutada vaateid ja relatsioone
oskab kasutada normaliseerimist

Sihtgrupp

IT-spetsialistid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku SQL programmeerimiskeelega ja relatsioonidega.

Registreeru koolitusele