Avaleht / E-õpe / E-õpe: SQL ja relatsiooniline andmebaas, e-õpe

E-õpe: SQL ja relatsiooniline andmebaas, e-õpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse eesmärk on anda osalejatele piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada SQL ja relatsioonilisi andmebaaside kasutamist.

Koolitus sisaldab nii teooriat, kui ka praktilise programmeerimisülesandeid, eesmärgiga koheselt võimaldada õppijal läbitud teoreetiline kontseptsioon praktikas harjutada.
Teooria esimeses osas antakse ülevaade, mis on relatsiooniline mudel ja millest lähtuda andmebaasi disainimisel. Edasi keskendutakse andmebaaside struktuuride rakendamisele. Kursuse viimases osas käsitletakse SQL päringuid ja nende kasutamise võimalusi.

E-koolitus sisaldab lisaks teooriale 115 valikvastusega küsimust ja 55 programmeerimisharjutusi, mis kinnitavad teoreetilise kontseptsiooni ja võimaldavad õppijal koheselt oma teadmisi proovile panna.

E-kursus koosneb 17 peatükist, mis kõik sisaldavad teooriat, programmeerimisharjutusi (55 tk) ja valikvastustega küsimusi (115 tk).

Inglisekeelne kursuse tutvustus.

Kursus on inglise keeles.

Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva.

Koolituse oodatav tulemus/eesmärk:

E-koolituse lõpetamisel, osaleja:
teab, mis on relatsioonilised andmebaasid
teab, mis on relatsiooniline mudel
teab, millest lähtuda andmebaasi disainimisel
teab, mida võimaldab SQL-keel
oskab luua andmebaase ja tabeleid
oskab lisada ja uuendada olemasolevaid andmebaase
oskab kasutada lihtsat SELECT päringut
oskab sorteerida päringutulemusi
oskab kasutada SQL Aggregate funktsiooni
oskab kasutada Aggregate funktsiooni koos GROUP BY-ga
oskab kasutada JOINS ja Multi-Table päringuid
oskab kasutada vaateid ja relatsioone
oskab kasutada normaliseerimist


Lisainfo:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.

Suhtlemine
Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Lektorid

Erinevad koolitajad

Koolituse ajakava

Maht: 42 päeva

Sihtgrupp

IT-spetsialistid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku SQL programmeerimiskeelega ja relatsioonidega.

Registreeru koolitusele