Avaleht / E-õpe / E-õpe: Projektijuhtimise e-koolitus

E-õpe: Projektijuhtimise e-koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
99 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse kokkuvõte:


E-koolituse tulemusena on osalejad omandanud teadmised ja praktilised oskused projektijuhtimisest.

E-koolitus on suunatud kõigile, kellel on kokkupuuteid projektijuhtimisega või kes vastutavad mingi osa eest projektis ning soovivad oma teadmisi projektidega töötamise alal uuendada või täiendada. Kursus sobib ka algajaile, kes soovivad teada saada, mis on projekt ja mida tähendab projektijuhtimine ning selles osalemine.

Eriti väärtuslikuks teeb antud kursusel osalemise asjaolu, et kogu kursuse vältel on aktiivseks tagasiside andjaks ja motiveerijaks kursuse juhendaja. Juhendaja ülesandeks on olla tuutoriks, kes suunavate küsimustega aitab õppijal kirjutada projekti ülesannet, kirjeldada tulemust, koostada meeskond, analüüsida riske ja luua eelarve.

E-koolituse praktilised tööd võimaldavad kirjutada oma projekt ja mängida reaalselt läbi ise valitud teemaga projekti juhtimine. Paljud senised õppijad on kasutanud 6 nädala pikkust aega oma töökohas plaanisoleva projekti ettevalmistuseks ja projektijuhina eelharjutamiseks.

Õppe maht on 40 akadeemilist tundi ehk 5 õppepäeva.

E-koolituse edukas lõpetaja saab ka IT Koolituse ametliku tunnistuse.

Lektorid

Erinevad koolitajad

Koolituse ajakava


E-koolituse edukal lõpetamisel osalejad:
teavad, mis on projekt
oskavad ära tunda erinevate projektide tüübid
teavad, kes on projekti osapooled
oskavad välja tuua ja analüüsida, millised on projekti piirangud
teavad, milliseid probleeme võib esineda projektiorganisatsioonis
oskavad sõnastada projekti eesmärke ja tulemust
oskavad ära tunda ja hinnata projekti faase
teavad, millised on projektijuhi rollid ning kuidas projekti meeskonda moodustada ja juhtida
oskavad projekti hinnata ja lõpetada
teavad, mida on oluline projektis planeerida
teavad projekti aruandlust ja selle erinevaid meetodeid


Koolituse sisukord:
Projektid ja projekti mõiste
Probleemid ja võimalused
Projekti eesmärk, tulemus ja projekti erinevad faasid
Projekti edukriteeriumid
Projektijuhi roll ja projektigrupi loomine
Nõuded projektirühmale
Konfliktid projekti ja tavaorganisatsiooni vahel
Projekti juhtimine, kvaliteedi kontroll ja hindamine
Hindamine
Planeerimine ja aruandlus
Ressursside eelarvestamine
Lõpparuandlus

Sihtgrupp

algajad projektijuhid
projektimeeskonna liikmed
kogenud projektijuhid, kes soovivad saada aimu projektijuhtimise teoreetilisest käsitusest

Registreeru koolitusele