Avaleht / E-õpe / E-õpe: Programmeerimine C++ keelega

E-õpe: Programmeerimine C++ keelega

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

E-kursuse eesmärk on anda piisav oskusteave, et iseseisvalt C++ keeles programmeerida.

C++ on üldotstarbeline staatiliste andmetüüpidega multifunktsionaalne programmeerimiskeel, mis toetab objektorienteeritud ja üldistavat programmeerimist. Keel loodi objektorienteeritud C keele laiendusena Bjarne Stroustrupi poolt.

E-kursuse esimeses peatükis käsitletakse üldiselt programmeerimise aluseid. Alates teisest peatükist selgitatakse C++ keele põhielemente ning viimases osas vaadeldakse objektorienteeritud programmeerimise aluseid.

E-kursus sisaldab 11 peatükki. Igas peatükis on teooria osa ning praktiline osa. Praktiline osa jaguneb programmeerimisharjutusteks (23 tk) ja teooriat kinnitavateks testküsimusteks (51 tk).

Lektorid

e-õpe

Koolituse ajakava

Pärast e-kursuse lõpetamist osalejad:
teavad, mis on programmeerimine ning oskavad programmeerimise kontekstis probleemi defineerida
teavad, mis on muutujad C++ keelega programmeerimises ning oskavad neid otstarbekalt kasutada
teavad ja oskavad kasutada funktsioone
teavad ja oskavad kasutada massiive
teavad, mis on objekt-orienteeritud programmeerimine
oskavad kasutada failiobjekte C++ keeles programmeerimisel

Sihtgrupp

IT-spetsialistid, kes igapäevatöös puutuvad kokku C++ programmeerimisega.

Registreeru koolitusele