Avaleht / Töötervishoid- ja ohutus / E-KOOLITUS: Töökeskkonnaspetsialistide väljaõppe koolitus (24 ak h)

E-KOOLITUS: Töökeskkonnaspetsialistide väljaõppe koolitus (24 ak h)

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
156 €
Asukoht
Eesti, E-ÕPE, Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Käsitletavad teemad:
1. teema: Üldsätted
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
3. teema: Riskianalüüs
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia
Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
3) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolitus sisaldab nii videoloengut kui ka iseseisvaks lugemiseks materjale, samuti Tööinspektsiooni juhtnööre ja kasulikke õppevideosid.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Lektorid

erinevad lektorid

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Registreeru koolitusele