Avaleht / Isiksuse areng ja psühholoogia / Avalik esinemine ja visualiseerimisoskus

Avalik esinemine ja visualiseerimisoskus

Koolituse aeg
14.02-14.03.2019
Koolituse hind
182 €
Asukoht
Põllu 1a, Tartu, Tartumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

- Saad teadlikumaks endast kui esinejast ja õpid parema eesmärgi saavutamiseks kasutama oma kehakeelt;
- õpid inimeste mõjutamise otstarbekaid võtteid ja oskuse publikut motiveerida ja loovalt kaasata;
- õpid, kuidas vähendada hirmu avaliku esinemise ees ja suurendada enesekindlust;
- saad teada, kuidas ära tunda demagoogiat;
- õpid kasutama graafilist visualiseerimist ja oskad seeläbi luua mõjuvaid esitlusi.

Teemad:
Avalik esinemine:
- Avaliku esinemise olemus ja tehnilised võtted.
- Mõjutamisvõtted. Veenev esinemine. Usutavuse suurendamise võtted.
- Esinemise ettevalmistus.
- Kontakti loomine ja juhtimine. Publiku loov kaasamine.
- Esinemishirmuga toimetulek.
- Kehakeel, riietus
- Vestluse, nõupidamise juhtimise tundmine, etapid
- Enese arendamise võtted suurepäraseks esinejaks saamisel

Visualiseerimine:
- Kuidas edastada graafiliselt olulisi sõnumeid?
- Kuidas teha koostööd eesmärkideni jõudmiseks?
- Kuidas hoolitseda ühise arusaamise eest meeskonnas?

Lektorid

Piia Asper

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 14. veebruarist -14. märtsini neljapäeviti, kokku viiel korral kell 14-18 Tartu Kutsehariduskeskuses.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kelle töö eeldab avalikku esinemist (ettekannete tegemist, seminaridel esinemist, koosolekute juhtimist, sõnavõtte üritustel jms). Eelkõige sobib koolitus juhtidele, juhiabidele ja spetsialistidele, kelle amet toob aeg-ajalt ette vajaduse seista suurema publiku ees ja oma mõtteid selgelt väljendada.

Registreeru koolitusele