Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Huvikursused, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Arvutikasutaja baaskoolitus (MS Office baasil)

Arvutikasutaja baaskoolitus (MS Office baasil)

Koolituse aeg
09.05-11.05.2018
Koolituse hind
225 €
Asukoht
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Arvutitöö Windowsi keskkonnas
• Arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused
• Töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega

Failihaldus
• Windows Exploreri akna elemendid. Liikumine kataloogipuus. (Alam)kataloogi loomine
• Failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine)

Tekstitöötlus
• Sissejuhatus MS Wordi. Teksti sisestamine. Töö salvestamine
• Teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine
• Teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine
• Päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine
• Tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine
• Dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine

Tabelarvutus
• Sissejuhatus MS Excelisse. Andmete sisestamine
• Töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine)
• Töö salvestamine
• Tabeli automatiseeritud kujundamine; kujundamise tööriistariba kasutamine.
• Lihtsamate valemite koostamine, lihtsamate funktsioonide kasutamine (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus)
• Diagrammide loomine, printimine, diagrami kujundamine

Internet ja e-mail
• Sissejuhatus internetti: ühenduse võimalused, töö veebibrauseriga, www-aadresside ülesehitus
• Infootsing internetis, otsingumootorid;
• www-lehekülgede, piltide salvestamine. Favoriitide kindlaksmääramine
• E-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid.
• Kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine.
• Faili lisamine kirjale

Lektorid

Mari Käis või Arvo Saat

Koolituse ajakava

kl 10:00-14:00

Sihtgrupp

Algajad arvutikasutajad, iseõppijad, kõik, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ja Interneti võimalusi

Registreeru koolitusele