Avaleht / Juhtimine, Personaliarendus / Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine, coachiv suhtlemisstiil

Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine, coachiv suhtlemisstiil

Koolituse aeg
24.09-25.09.2019
Koolituse hind
295 €
Asukoht
Akadeemia tee 21/5, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Sihtrühm: Meeskonna juhid ja meeskonnaliikmed, kes huvituvad enese ja kaaslaste arendamisest

Eesmärk:
- Arendada ennast kui toetavat meeskonna juhti või aktiivset meeskonnaliiget;
- Õppida coachiva suhtlemisstiiliga kaasas käivaid toetavaid-arendavaid hoiakuid;
- Õppida delegeerimisoskusi ning kuidas panna oma inimesed oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama;
- Õppida konkreetseid coachivaks suhtlemisstiiliks vajalikke tehnikaid – aktiivset kuulamist, küsimuste esitamist, GROW-mudelit

Käsitletavad teemad:
- Coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik;
- Coaching ja coachiv juhtimisstiil;
- Erinevad suhtlemisstiilid – millal mida kasutada;
- Coaching vs mentorlus;
- Tulemuslikku ja toetavat juhendamist toetavad uskumused ja hoiakud;
- Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada;
- Delegeerimise põhimõtted;
- Aktiivne kuulamine coachina;
- GROW mudel;
- SMARTER mudel oma eesmärkide tegelikuks elluviimiseks jt eesmärgistamise mudelid;
- Coachingu küsimuste moodustamine;
- Kuidas panna inimene “üle piiride” mõtlema, oma tõelist potentsiaali rakendama;
- Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid;
- Praktilised harjutused, rollimängud

Koolituse läbimisel osaleja:
- Teadlik erinevatest suhtlemisstiilidest ning mida millal teadlikult kasutada;
- Teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest;
- Teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest;
- Omandanud konkreetseid coachiva suhtlemise tehnikaid;
- On ise läbi proovinud erinevaid coachiva suhtlemise tehnikaid
- On saanud läbi kaaslase coachingu lahendusi/ideid vähemalt ühe iseenda põletava probleemi lahendamiseks

Lektorid

Merike Mitt

Koolituse ajakava

10:00 - 17:00

Sihtgrupp

Meeskonna juhid ja meeskonnaliikmed, kes huvituvad enese ja kaaslaste arendamisest

Registreeru koolitusele