Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus / 30.10.2020 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele), Pärnus

30.10.2020 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele), Pärnus

Koolituse aeg
30.10.2020
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Noorte Väljak 2, Pärnu, Pärnu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Suhtarvude sisenditeks on üldjuhul kasumiaruandes, bilansis või rahavoogude aruandes esitatud andmed. Koolituse käigus käsitletakse likviidsus, käibekapitali, kapitali struktuuri, tasuvuse ja rentaabluse suhtarve ja nende väljundite hindamise kriteeriume.

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Finantsanalüüsi infoallikad, finantsaruanded
Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
Rahavoogude aruanne
2. Analüüsi sisu ja määratlus, trendid ja rusikareeglid, meetodid

3. Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud

Maksevalmidus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
Staatiline ja dünaamiline likviidsus
Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud
Keskmine laekumisperiood
Nõuete käibesagedus
Keskmine laoseis
Varude käibesagedus
Keskmine tasumisperiood
Hankijate käibesagedus
Käibekapital % müügist
4. Kapitali struktuur

Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
Kohustuste/omakapitali suhe
Finantsvõimendus
5.Tasuvuse marginaalid

Finantskulude kaetus
Laenu teenindamise kaetus
Brutokasumi marginaal
Ärikasumi marginaal
EBITDA marginaal
Kasum e TM marginaal
Puhaskasumi marginaal
6. Rentaablus ja tootlikkus

Vara rentaablus
Omakapitali rentaablus
Finantskangi efekt
Investeeritud kapitali tootlikkus
Koolituse läbinu:

teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Ave Laanmets

Koolituse ajakava

30.10.2020 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Registreeru koolitusele