Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus / 30.09.2020 Koolitus- Praktilised sammud võlgade sissenõudmisel, Tallinnas

30.09.2020 Koolitus- Praktilised sammud võlgade sissenõudmisel, Tallinnas

Koolituse aeg
30.09.2020
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Maakri 19-1, Tallinn, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK on anda väike-ettevõttete juhtidele ja raamatupidajatele ülevaate, kuidas sõlmida koostööpartneritega lepinguid viisil, mis tagaksid maksimaalselt eduka nõuete maksmapaneku, kui koostööpartner jääb võlgu ning millised viisid on võlgade realiseerimisega inkasso, kohtu ja kohtutäituri abiga ning kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.

KOOLITUSE TULEMUSENA: isik teab, millised on tõhusad võimalused võlgade maksmapanekuks, sh mida jälgida lepingute sõlmimisel, sh milliste tagatistega võlgade tasumist tagada, millal pöörduda inkassoteenuse osutaja poole, kuidas esitada maksekäsu kiirmenetlust kohtusse ja kuidas pöörduda kohtutäituri poole; teab mida teha, kui võlgu jäänud koostööpartner on pankrotis ja kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.

KOOLITUSEL LÄBITAKSE JÄRGMISED TEEMAD:

Mida pidada silmas lepingute sõlmimisel:
Mis on olemuselt tagatis ja mis eelise annab tagatise olemasolu teiste võlausaldajate ees. Millal peaks (näiteks, kui suure summa puhul) kaaluma piiratud asjaõiguse seadmist, garantiikirja või võlatunnistuse nõudmist nõude tagamiseks.
Mis on viivis ja leppetrahv ja kuidas see aitab võlgnikku distsiplineerida;
Kas ja kui suures ulatuses küsida ettemaksu.
Maksehäireregistrisse andmete edastamine kui võlgniku motiveerimise viis;
Mida kujutavad endast inkassoteenused ja millal inkasso poole pöörduda. Esindamine nõude maksmapanekul vs nõude loovutamine inkassole. Kas võlgnik kardab inkassot?;
Võla sissenõudmine kohtu kaudu:
Maksekäsu kiirmenetluse ja hagi esitamise erisused, kumba eelistada;
Tõendid tsiviilmenetluses (millised dokumendid on vajalikud võlasuhte olemasolu tõendamiseks ja mis vorminõuded neile kehtivad). Mis jõud on suulisel lepingul ning kas ja kuidas seda tõendada saab.
Kohtutäituri poole pöördumine;
Nõude maksmapanek pankrotimenetluses:
Kuidas saada teada, kui koostööpartner on pankrotis;
Nõude esitamise tähtajad, nõuete kaitsmise olulisus;
Maksekäsu kiirmenetluse või hagi asemel pankrotiavalduse esitamine kohtusse.

KOOLITUSE LÄBINU: teab, millised on tõhusad võimalused võlgade maksmapanekuks, sh mida jälgida lepingute sõlmimisel, sh milliste tagatistega võlgade tasumist tagada, millal pöörduda inkassoteenuse osutaja poole, kuidas esitada maksekäsu kiirmenetlust kohtusse ja kuidas pöörduda kohtutäituri poole; teab mida teha, kui võlgu jäänud koostööpartner on pankrotis ja kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Koolituse lektorid on Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv ja advokaadibüroo TRINITI advokaat Eli Täpp.

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 30.09.2020 kell 10.00-15.15 (6 akadeemilist tundi).

Sihtgrupp

Väike-ettevõtete juhid ja raamatupidajad.

Registreeru koolitusele