Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Huvikursused, Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö / 28.11.18 algav raamatupidamise algkursus Tallinnas (päevane õpe)

28.11.18 algav raamatupidamise algkursus Tallinnas (päevane õpe)

Koolituse aeg
28.11-19.12.2018
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend

Lektorid

Tarvo Seenmaa

Koolituse ajakava

Raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 28.11.18.2018 – 19.12.2018 igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Õppetöö toimub 28.11.18, 03.12.18, 05.12.18, 10.12.18 ja 12.12.18 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 17.12.18 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 19.12.18.18 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine). Tervikpäevadel kell 12.00-13.00 on ette nähtud lõuna vaheaeg.

Kursus kestab 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Registreeru koolitusele