Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö, Teenindus / 28.09.2019 algab Raamatupidamise algkursus, päeviti Tartus

28.09.2019 algab Raamatupidamise algkursus, päeviti Tartus

Koolituse aeg
28.09-06.11.2019
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Kaunase pst 70, Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Lektorid

Kersti Sild

Koolituse ajakava

Raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 28.09.2019 – 06.11.2019 igal laupäeval.

Õppetöö toimub 28.09.19, 05.10.19, 12.10.19, 19.10.19 ja 26.10.19 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 02.11.19 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 06.11.19 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine).

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Registreeru koolitusele