Avaleht / Haridus ja pedagoogika, Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus / 28.09.18 koolitus -haldusmenetlus. Õiguspärane haldusakt

28.09.18 koolitus -haldusmenetlus. Õiguspärane haldusakt

Koolituse aeg
28.09.2018
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärgiks on anda rakenduslikke teadmisi haldusmenetluse põhimõtetest ja reeglitest õiguspärase haldusakti koostamisel.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
1.Haldusmenetluse mõiste ja põhimõtted
2.Halduse avalik-õiguslik ja eraõiguslik tegevus
3.Haldusakt – mõiste ja liigid. Toiming, menetlustoiming, määrus, haldusleping – mõisted
4.Haldusmenetluse algus. Erisused taotlusega algaval ja haldusorgani algatusel algavatel menetlustel
5.Menetlusosalised – õigused ja kohustused
6.Menetlustoimingud
7.Haldusakti koostamine (vormi- ja sisunõuded) ning teatavaks tegemine (haldusakti kehtivus)
8.Haldusakti õiguspärasuse nõuded. Haldusakti tühisuse nõuded

Koolituse läbinu:
1.Eristab haldusmenetlust teistest avaliku halduse tegevustest
2.Määratleb haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu
3.Tunneb peamisi haldusmenetluse põhimõtteid ja reegleid
4.Rakendab haldusakti õiguspärasuse nõudeid.
5.Teab haldusakti tühisuse aluseid.

Koolitus on üles ehitatud järgmisel põhimõttel: esiteks käsitletakse haldusmenetluse kohta ja tähendust halduse tegevuses, seejärel võetakse läbi kõik olulised haldusmenetluse nõuded (menetluse algusest haldusakti koostamise ja teatavaks tegemiseni) ning lõpuks hinnatakse ühe konkreetse haldusakti ja selle menetlemise õiguspärasust.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit!

Lektorid

Triin Roosve

Koolituse ajakava

28.09.18 (koolitus toimub kell 10.00-17.15). Täpsema ajakava ning programmiga on võimalik tutvuda siin: taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus/haldusmenetlus

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud eeskätt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötajad, aga ka muidu halduse tegevusega kokku puutuvad inimesed, kes soovivad kinnistada haldusmenetluse läbiviimise ja õiguspärase haldusakti koostamise põhitõdesid.

Registreeru koolitusele