Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 28.09.18 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

28.09.18 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

Koolituse aeg
28.09.2018
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis.


Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Koolituse läbinu:

seostab finantsaruannete kirjeid finantssuhtarvude sisenditega;
tunneb horisontaal- ja vertikaalanalüüsi koostamise metoodikat;
oskab tuletada finantssuhtarvude sisendeid ja arvutada finantssuhtarvusid;
orienteerub DuPont valemite hierarhias;
mõistab suhtarvude väljundite hindamisel rakendatavaid kriteeriume.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Lektorid

Rita Ilisson

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 28.09.18 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele