Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 28.09.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

28.09.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

Koolituse aeg
28.09-24.10.2018
Koolituse hind
275 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
•Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
•Koondeelarve koostamine.
•Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
•Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
•Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
•Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
•Toodete omahinna kalkuleerimine.
•Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
•Investeeringute eelarvestamine.
•Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Lektorid

Rita Ilisson

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas toimub ajavahemikul 28.09.2018 – 24.10.2018. Kuupäevadel 1.10.2018, 3.10.2018, 8.10.2018, 10.10.2018, 15.10.2018, 17.10.2018, 22.10.2018 ja 24.10.2018 toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäeval 28.10.2018 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Kuupäeval 23.03.18 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele