Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 26.11.19 algab raamatupidamise algkursus Tartus (õhtune õpe)

26.11.19 algab raamatupidamise algkursus Tartus (õhtune õpe)

Koolituse aeg
26.11-03.02.2020
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Vanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium). , Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.


Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 26.11.19, 28.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 10.12.19, 12.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.2020, 07.01.2020, 13.01.2020, 20.01.2020 ja 27.01.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.30.

Erandid: 28.01.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 03.02.2020 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine). Õppetööd ei toimu ajavahemikul 23.12.2019- 05.01.2020.


Kursus kestab 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ja perefirmade juhtidele ja teistele huviliste

Registreeru koolitusele