Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 23.09.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

23.09.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

Koolituse aeg
23.09-04.10.2019
Koolituse hind
279 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. Samuti antakse kursuse käigus ülevaade töölepingu seadusest, mis jõustus 01.07.2009, antakse juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, erinevate puhkuseliikide tasusid, haigushüvitist ning antakse ülevaade vastavast kohtu-ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Töötasude arvestust on tihti peetud üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused. Korrektne töötasude arvestamine on ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega, kuivõrd tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:

Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
Tööajaarvestus
Erinevate puhkusetasude arvestus
Haigustasu arvestamine
Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
Töötasudega seotud maksuarvestus
Keskmise töötasu arvestamine
Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õpiväljundid:

koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude arvestamise valdkonnas;
tundma ennast kindlalt vastavat töölõiku raamatupidajana täites või töötades palgaarvestajana.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Elena Lass

Koolituse ajakava

Koolitus kestab perioodil 23.09.2019 – 04.10.2019. Kuupäevadel: 23.09.2019, 25.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019 ja 04.10.2019 toimub õppetöö kell 10.00-12.15. Lõunavaheaeg on ajavahemikul 12.15-12.45. Õppetöö jätkub 12.45-15.00.

Kursus kestab kokku 35 tundi. Auditoorsete tööde maht moodustab 30 tundi ja iseseisva töö maht 5 tundi.

Sihtgrupp

Kursus on sobiv nii huvilistele, kes ei oma töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba töötavatele raamatupidajatele, kelle kokkupuuted töötasude arvestamisega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada. Samuti sobib kursus teadmiste täiendamiseks personalitöötajatele ning ettevõtte juhtidele.

Registreeru koolitusele