Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö, Teenindus / 22.02.18 algav raamatupidamise täiendkursus Tallinnas

22.02.18 algav raamatupidamise täiendkursus Tallinnas

Koolituse aeg
22.02-07.05.2018
Koolituse hind
599 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded)

•Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud)

•Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused)

•Maksuarvestus (töötasu arvestus, puhkusekohustus maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine)

•Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine)
•Raha ajaväärtus
•Finantsanalüüs

•Praktiline töö, majandusaasta koostamine – (majandustehingute koostamine, kandmine pearaamatusse, finantsaruannete koostamine, majandusaasta aruande koostamine).

Lektorid

Rita Ilisson

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas ajavahemikul 22.02.18 – 07.05.2018

Kuupäevadel: 26.02.18, 28.02.18, 05.03.18, 07.03.18, 12.03.18, 14.03.18, 19.03.18, 26.03.18, 28.03.18, 02.04.18, 04.04.18, 09.04.18, 11.04.18, 16.04.18, 18.04.18, 23.04.18, 02.05.18 ja 07.05.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.

Kuupäevadel 22.02.18, 23.03.18, 20.04.18 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Teadmiseks: perioodil 23.03.18- 18.04.18 keskendutakse juhtimisarvestuse teemadele.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks äriühendust või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele