Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Huvikursused, Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö / 21.09.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus (päevane õpe)

21.09.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus (päevane õpe)

Koolituse aeg
21.09-02.11.2018
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)., Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Lektorid

Ave Nukka

Koolituse ajakava

Õppetöö toimub 21.09.18, 28.09.18, 05.10.18, 12.10.18 ja 19.10.18 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 26.10.18 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 02.11.18 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine). Tervikpäevadel kell 12.00-13.00 on ette nähtud lõuna vaheaeg.

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Registreeru koolitusele